skip to Main Content

Descripció del projecte

Frontals per un conjunt d’armaris de cuina fabricats amb roure massís i acabats amb un tractament transpirable i ecològic. Les portes estan construïdes a partir d’un marc extern i un panell massís flotant a l’interior. D’aquesta manera la fusta es pot dilatar i contraure lliurament sense perill d’esquerdes. Un mòdul de prestatges col·locat damunt del marbre completa el conjunt d’armaris del bufet.

2015

Back To Top