skip to Main Content

Descripció del projecte

Frontals de mòduls de cuina fabricats amb roure massís i acabats amb un tractament transpirable i ecològic. Les portes i els calaixos més alts estan construïts amb marc extern i un panell flotant massís a l’interior. D’aquesta manera la fusta es pot dilatar i contraure lliurament sense perill d’esquerdes.

2013

Back To Top