skip to Main Content

Descripció del projecte

Prestatges de 80cm de llargada fabricats amb roure massís i collats a la paret amb suports ocults.

2015

Back To Top